Cầu Huyện

Như đã nói là chuyến về Gò Công vừa qua tôi đã gặp được nhiều cái hay. Cái hay nhứt là tôi tìm gặp giấy điền thổ xóm Cầu Huyện, chỗ ngày xưa tôi ở lúc còn nhỏ trước khi lên Saigon học trung hoc Pétrus . Bản đồ (plan cadastral) nầy làm năm 1882. Mời xem kỹ hình số 1 phía dưới, bên tay mặt.

Hình số 2 chỉ rõ ràng là miếng đất nằm sát bờ rạch Cửa Khâu (kinh Salicetti). Sau đó Chánh phủ lấy phần đất chạy dọc theo bờ sông làm một con đường chạy ra đến cầu Quan. Đường đó ngày xưa không có tên. Chúng tôi kêu là đường “Mé sông”. Sau đó có tên gì không nhớ nhưng tên khác với tên của khúc đường tiếp đó chạy ra chợ Gò Công. Hiện nay đường nầy tên là Hai Bà Trưng.

Thầy Nguyễn văn Ba (anh của Thy Lan Thảo) hiện đang ở trên đường nầy. Ngày tôi còn đi học tiểu học ở Gò Công có Thầy Huệ có cô con gái tên Bạch Liên ở trên đường đó. Cô nầy lúc đó đi học bằng xe đạp mỗi ngày.

Cái cầu trong hình 2 sau được mở rộng ra trong phần đất để trở thành CẦU HUYỆN.

Con đường (được chú thích trong hình là RUE) cũng được nới rộng vào phần đất và trở thành đường TỔNG THỨ (bây giờ là Nguyễn Huệ).

Con kinh Salicetti, lúc tôi còn ở Gò Công thì bị chận ra, lấy một khúc làm hồ tắm (piscine), trước trường Quan (tiểu học nam). Năm 1948 cầu Huyện bị đốt, không được sửa lại mà bị lấp làm cống. Bây giờ thì lấp hết từ đó ra đến sau chợ. Chỉ phía đầu kia con kinh là còn nước thôi.

Đó là lịch sử Cầu Huyện theo tôi biết.

Phan Thanh Sắc

Phản hồi